[1]
Petrulevich, A. 2018. "Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?. NAMN OG NEMNE. 34, (mar. 2018).