Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area
PDF ()

Hvordan referere

Pihl, E. (2019). Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. NAMN OG NEMNE, 36. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1777

Sammendrag

I april 2014 hölls NORNAs 44:e symposium i Caen i Normandie och temat var skandinaviska namn och namngivning i området kring Nordat-lanten under medeltiden. I den efterföljande rapporten ingår 13 artiklar som berör temat. De allra flesta behandlar vikingarnas spår i ortnamn eller personamn i Normandie eller i Storbritannien, vissa med jämförelse med namnbestånden i Skandinavien. I rapporten kommer artiklarna i ordning efter författarnas efternamn men jag har valt att samla dem efter vilket geografiskt område författarna har undersökt och presenterar först de ar-tiklar som behandlar namn i Normandie, därefter de som behandlar namn i Storbritannien, sedan följer ett par artiklar som jämför Normandie och Storbritannien och slutligen två som har en annan inriktning.

PDF ()
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lisens.

Opphavsrett 2019 Elin Pihl