Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21.–23. oktober 2015

Solveig Wikstrøm

Sammendrag


NORNAs 46. symposium med tema «Namn och identitet» ble holdt fra 21. til 23. oktober 2015 i Tammerfors. Rapporten fra dette symposiet foreligger i en 278 sider lang trykt utgave, og er dessuten tilgjengelig via internett (https://tampub.uta.fi/handle/10024/101708). Honnør til NORNA for å gi gratis elektronisk tilgang til rapporten, som med sitt brede nedslagsfelt tenkelig vil ha interesse langt utenfor navnemiljøet. Ønsket bak å velge temaet «navn og identitet» var å åpne for et bredt spekter av onomastiske undersøkelser, noe som har blitt oppfylt gjennom de 15 publiserte innleggene.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.