Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida.

Kristoffer Kruken

Sammendrag


Den første utgåva av dette leksikonet kom i 2000, med grunnlag i sta-tistikk frå 1993. Boka vart meld i Namn og Nemne (18, 2001) av Ivar Utne og i Studia anthroponymica Scandinavica (19, 2001) av Ritva Valtavuo-Pfeiffer. Begge roste verket og framheva både den store pio-nergjerninga og den systematiske arbeidsmåten. Men dei hadde òg ein del kritiske merknader, somme på eit overordna plan, andre til detaljar i oppføringa og forklaringane. Desse innvendingane har Veka i stor grad retta seg etter, t.d. ved Engell, Karoli og Sandell, men i namn som Letto, Munthe og fleire følgjer han ikkje kritikarane fullt ut. Eg held meg berre til andreutgåva.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.