Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida.
PDF ()

Hvordan referere

Kruken, K. (2018). Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1465

Sammendrag

Den første utgåva av dette leksikonet kom i 2000, med grunnlag i sta-tistikk frå 1993. Boka vart meld i Namn og Nemne (18, 2001) av Ivar Utne og i Studia anthroponymica Scandinavica (19, 2001) av Ritva Valtavuo-Pfeiffer. Begge roste verket og framheva både den store pio-nergjerninga og den systematiske arbeidsmåten. Men dei hadde òg ein del kritiske merknader, somme på eit overordna plan, andre til detaljar i oppføringa og forklaringane. Desse innvendingane har Veka i stor grad retta seg etter, t.d. ved Engell, Karoli og Sandell, men i namn som Letto, Munthe og fleire følgjer han ikkje kritikarane fullt ut. Eg held meg berre til andreutgåva.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.