Tidsskriftets sponsorer

Utgiver

«Namn og nemne» blir utgjeve av Norsk namnelag.

Norsk namnelag