Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Namn og Nemne er hovedorganet for norsk navnegransking. Det er en vitenskapelig publikasjon som henvender seg til og publiserer arbeid av alle som interesserer seg for norsk navnegransking i vid mening (stedsnavn, personnavn og andre navnekategorier, som husdyrnavn, skipsnavn, gatenavn osv.). I Namn og Nemne blir aktuell, ny norsk og nordisk navnevitenskapelig litteratur anmeldt.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Bidrag til Namn og Nemne blir vurdert av to fagfeller utenfor redaksjonen, én norsk og én fra et annet nordisk land. Det er utarbeidet en instruks (bedømningsskjema) for hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i NLT lisensiert under Creative Commons lisens CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.