Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 28, Nr 1 (2012) Romfolket â historie og språk Sammendrag   PDF
Cecilie Cathrin Ruud
 
Vol 27, Nr 1 (2011) Samisk påverknad på norsk språk Sammendrag   PDF
Tove Bull
 
Vol 27, Nr 1 (2011) Samisk språkrevitalisering i Ryssland â möjligheter och utmaningar Sammendrag   PDF
Elisabeth Scheller
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Se, hun snakker! En studie av estetiske og kroppslige måter å snakke sammen på Sammendrag   PDF
Johanne Ilje-Lien
 
Vol 26, Nr 2 (2010) Skriveforskning i et andrespråksperspektiv Sammendrag   PDF
Anne Golden, Rita Hvistendal
 
Nr 2 (2009) Sonja Kibsgaard og Olaf Husby: Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn Sammendrag   PDF
Åse Lund
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Sonja Kibsgaard (red.) 2018. Veier til språk i barnehagen Sammendrag   PDF
Maria Elisabeth Moskvil
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Språkholdninger Sammendrag   PDF
Lars Anders Kulbrandstad
 
Vol 29, Nr 2 (2013) Språklig registerdanning og verditilskriving: Betegnelser på nye måter å snakke norsk på i Oslo Sammendrag   PDF
Ingunn Indrebø Ims
 
Vol 26, Nr 2 (2010) Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt Sammendrag   PDF
Else Ryen
 
1999 Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk Sammendrag   PDF
Liv Jorun Bakkejord
 
Nr 1 (2019) Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder Sammendrag   PDF
Ragnar Arntzen, Jannicke Karlsen
 
Nr 2 (2017) Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet Sammendrag   PDF
Inger Martine Mosfjeld
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn Sammendrag   PDF
Anja Maria Pesch
 
Nr 1-2 (2016) Syntaktisk kompleksitet i et skriftlig innlærerspråkmateriale Sammendrag   PDF
Harald Berggreen, Kjartan Sørland
 
Nr 2 (2009) Talt bokmål: Målspråk for andrespråksstudenter? Sammendrag   PDF
Olaf Husby
 
Nr 1 (2019) Tegnspråklæreres bakgrunn, kompetanse og erfaringer med ulike utdanningsprogram Sammendrag   PDF
Eli Raanes
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter Sammendrag   PDF
Else Ryen, Hanne Gram Simonsen
 
Vol 26, Nr 1 (2010) Torill Strand: Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter. Sammendrag   PDF
Agnete Bueie
 
Vol 27, Nr 2 (2011) Tospråklegheit og metaspråkleg medvit Sammendrag   PDF
Nils Dannemark
 
1999 Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk Sammendrag   PDF
Elisabeth Selj
 
Vol 28, Nr 1 (2012) Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk Sammendrag   PDF
Cathrine Thurmann-Moe, Kirsten Meyer Bjerkan, May-Britt Monsrud
 
Nr 1 (1985) VERDEN LIGGER FOR FØTTENE TIL LIV ULLMANN Sammendrag   PDF
Kirsti Mac Donald
 
Nr 1 (2009) Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie Sammendrag   PDF
Liv Andlem Harnæs
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen Sammendrag   PDF
Gunhild Tveit Randen
 
101 - 125 av 125 elementer << < 1 2 3 4 5