Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 26, Nr 1 (2010) Genustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk Sammendrag   PDF
Silje Ragnhildstveit
 
Nr 2 (2017) Grammatiske trekk og leksikalske valg i narrativer skrevet av internasjonalt adopterte barn på 5. trinn Sammendrag   PDF
Nina Schjetne
 
Nr 2 (1986) Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere, belyst ved en analyse av språket i ABC-en Første bok på norsk Sammendrag
Lise Iversen Bjørkavåg
 
Vol 29, Nr 1 (2013) Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsímålinger i norsk som andrespråk Sammendrag   PDF
Liv Andlem Harnæs, Wim A. van Dommelen
 
Nr 3 (1986) Hvordan sier vi det? Sammendrag   PDF
Åse-Berit Strandskogen
 
Vol 30, Nr 2 (2014) Hvorfor sitter vi på en sofa? Sammendrag   PDF
Oliwia Szymanska
 
Vol 29, Nr 2 (2013) Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga Sammendrag   PDF
Ann-Kristin Helland Gujord
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn Sammendrag   PDF
Jannicke Karlsen, Hanne Røe-Indregård, Astri Heen Wold, Marta Lykkenborg, Bente Hagtvet
 
Vol 29, Nr 1 (2013) Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket? Sammendrag   PDF
Anne Golden, Rita Hvistendahl
 
Vol 30, Nr 1 (2014) Innledning Sammendrag
Kirsten Palm, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen
 
Vol 29, Nr 2 (2013) Innledning Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen
 
Vol 29, Nr 1 (2013) Innledning Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen
 
Nr 1-2 (2016) Innledning Sammendrag
Gunhild Tomter Alstad
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga Sammendrag   PDF
Toril Opsahl, Finn Aarsæther
 
Nr 2 (2017) Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk Sammendrag   PDF
Bård Uri Jensen, Guri Bordal Steien
 
Nr 2 (2009) Invitasjon Sammendrag   PDF
Hilde Sollid
 
Vol 28, Nr 2 (2012) Jon Erik Hagen â Minneord og bibliografi Sammendrag   PDF
Marte Nordanger, Lars Anders Kulbrandstad
 
Vol 29, Nr 2 (2013) Kinesiske studentar i eit norsk studentmiljø: Ein studie om sosial inkludering på Høgskulen i Volda Sammendrag   PDF
Reidun Aambø
 
Vol 28, Nr 2 (2012) Kodeveksling og grammatisk samspill: Morfologisk integrasjon av norske substantiv Sammendrag   PDF
Pia Lane
 
Nr 3 (1986) Kommunikativ kompetanse Sammendrag   PDF
Catherine A. Parks
 
Vol 26, Nr 1 (2010) Kommunikativ språkbruk og språkstrategier hos to døve barn i tegnspråklig – og talespråklig miljø Sammendrag   PDF
Astri Holm
 
Nr 1-2 (2016) Kulturmøte i tekster og flerkulturell dannelse Sammendrag   PDF
Reidun Bottenvann
 
Nr 2 (2009) Lærermangfold og flerkulturell opplæring Sammendrag   PDF
Thor Ola Engen, Else Ryen
 
Nr 2 (2019) Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket Sammendrag   PDF
Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad
 
Nr 1 (2019) Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk Sammendrag   PDF
Irmelin Kjelaas, Rikke van Ommeren
 
51 - 75 av 125 elementer << < 1 2 3 4 5 > >>