Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Andrespråksanalyse av barns spontantale Sammendrag   PDF
Linda Evenstad Emilsen, Åshild Søfteland
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag Sammendrag   PDF
Marte Monsen
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Andrespråksdidaktisk forskning– en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år Sammendrag   PDF
Ingebjørg Tonne, Kirsten Palm
 
Nr 1 (2017) Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn Sammendrag   PDF
Ragnar Arntzen, Bjørn Harald Kvifte, Arnstein Hjelde
 
Vol 29, Nr 1 (2013) Andrespråksforskningens relevans for språkvitenskapelig teori Sammendrag   PDF
Hans-Olav Enger
 
Vol 26, Nr 2 (2010) Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge Sammendrag   PDF
Anna-Riitta Lindgren
 
Nr 1 (2009) Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen Sammendrag   PDF
Rita Hvistendahl
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! ASK-korpuset gjør andrespråksforskningen enda morsommere. Men hva gjør voksne innlærere med verbet gjøre i ASK? Sammendrag   PDF
Anne Golden
 
Nr 2 (2009) ”Trollet bodde i vann med fart i” – om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn Sammendrag   PDF
Irmelin Kjelaas
 
Vol 30, Nr 1 (2014) «Alle snakker norsk.» Språkideologi og språklig differensiering i mediene Sammendrag   PDF
Ingunn I. Ims
 
Vol 30, Nr 1 (2014) Ã lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling? Sammendrag   PDF
Ragnar Arntzen, Ali R. Ludvigsen
 
Vol 30, Nr 2 (2014) Ã oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker Sammendrag   PDF
Paulina Horbowicz
 
Vol 28, Nr 1 (2012) Ãshild Næss (2011) Global grammatikk. Språktypologi for språklærere Sammendrag   PDF
Tor A. Åfarli
 
Vol 28, Nr 2 (2012) Ãsta Mari Aune 2012: Skandoromani Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 30, Nr 1 (2014) Ãsteuropeiske elever i naturfagstimen â en kasus-studie av ordforståelse Sammendrag   PDF
Anita Biringvad, Astri Heen Wold
 
Vol 27, Nr 2 (2011) ââ¬ÂNatur i Norge er det litt forskjelligââ¬Â: Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere Sammendrag   PDF
Åshild Næss
 
Nr 2 (2019) Å se norskfaget med andrespråksbriller Sammendrag   PDF
Lise Iversen Kulbrandstad
 
Vol 26, Nr 2 (2010) Å uttrykke bevegelse på et andrespråk Sammendrag   PDF
Line-Marie Holum
 
Nr 1-2 (2016) «Å skrive seg et rom» Sammendrag   PDF
Ingri Dommersnes Jølbo
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer Sammendrag   PDF
Hein Lindquist
 
Nr 1-2 (2015): 30 år. Jubileumsnummer! Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015 Sammendrag   PDF
Gunhild Tomter Alstad
 
Nr 1-2 (2018): Temanummer: Barnehageforskning Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring Sammendrag   PDF
Elena Tkachenko, Kari Bratland, Benedikte Homme Fevolden
 
Nr 1 (2009) Betraktninger omkring lærebøker og lærebokforskning Sammendrag   PDF
Turid Henriksen
 
Vol 26, Nr 1 (2010) Bull, Tove og Lindgren, Anna-Riitta (red.): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Sammendrag   PDF
Elizabeth Lanza
 
Vol 28, Nr 1 (2012) Cross-linguistic Russian-Norwegian families in Norway: Language choice, family contexts and bilingual development Sammendrag   PDF
Julia Timofeeva, Astri Heen Wold
 
1 - 25 av 125 elementer 1 2 3 4 5 > >>