Forfatterdetaljer

van Dommelen, Wim A., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge

  • Vol 29, Nr 1 (2013) - Artikler
    Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsímålinger i norsk som andrespråk
    Sammendrag  PDF