Forfatterdetaljer

van Ommeren, Rikke, NTNU, Norge

  • Nr 1 (2019) - Artikler
    Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk
    Sammendrag  PDF