Forfatterdetaljer

Schjetne, Nina, Universitetet i Bergen, Norge

  • Nr 2 (2017) - Artikler
    Grammatiske trekk og leksikalske valg i narrativer skrevet av internasjonalt adopterte barn på 5. trinn
    Sammendrag  PDF