Forfatterdetaljer

Gjervan, Marit, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Norge

  • Nr 2 (2009) - Bokmeldinger
    Margareth Sandvik og Marit Spurkland: Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen
    Sammendrag  PDF