Forfatterdetaljer

Bakkejord, Liv Jorun, Norge

  • 1999 - Artikler
    Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk
    Sammendrag  PDF