Forfatterdetaljer

Bjørkavåg, Lise Iversen, Norge

  • Nr 2 (1986) - Artikler
    Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere, belyst ved en analyse av språket i ABC-en Første bok på norsk
    Sammendrag