1.
Ruud CC. Romfolket – historie og språk. NOA [Internett]. 18. februar 2012 [sitert 20. januar 2022];28(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/859