1.
Harnæs LA, van Dommelen WA. Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger i norsk som andrespråk. NOA [Internett]. 8. januar 2013 [sitert 28. september 2022];29(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/849