1.
Gujord A-KH. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA [Internett]. 26. februar 2013 [sitert 2. juli 2022];29(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843