1.
Arntzen R, Ludvigsen AR. Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?. NOA [Internett]. 23. mars 2014 [sitert 25. mars 2023];30(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840