1.
Øverbekk M, Kjelaas I. En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap. NOA [Internett]. 16. september 2022 [sitert 30. september 2023];38(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105