1.
Golden A, Steien GB, Tonne I. Narrativ metode i andrespråksforskning. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 21. september 2023];37(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1993