1.
Gjervan M. Margareth Sandvik og Marit Spurkland: <i>Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen</i>. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 20. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1714