1.
Lund Åse. Sonja Kibsgaard og Olaf Husby: <i>Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn</i>. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 28. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1713