1.
Kjelaas I. "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 25. september 2023];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1712