1.
Engen TO, Ryen E. Lærermangfold og flerkulturell opplæring. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 29. november 2021];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1711