1.
Sollid H. Den 4. nasjonale konferansen om norsk språk som andrespråk. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 19. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1709