1.
Hvistendahl R. Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 27. januar 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1706