1.
Tenfjord K, Hagen JE, Johansen H. Norsk andresprÄkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 22. september 2023];(1). Tilgjengelig pÄ: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1705