1.
Harnæs LA. Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 27. september 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1704