1.
Henriksen T. Betraktninger omkring lærebøker og lærebokforskning. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 27. januar 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1703