1.
Palm K, Ryen E, Sollid H. Forord. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 21. september 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1702