1.
Ryen E. Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt. NOA [Internett]. 7. november 2018 [sitert 6. juli 2022];26(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1554