1.
Opsahl T. Forord. NOA [Internett]. 19. september 2017 [sitert 22. september 2023];33(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1411