1.
Ryen E, Simonsen HG. Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 22. oktober 2021];31(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188