Ryen, Else. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk 28, no. 1 (februar 18, 2013). åpnet desember 2, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/857.