Harnæs, Liv Andlem, og Wim A. van Dommelen. «Hvordan Realiserer andrespråksbrukere Norsk Kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger I Norsk Som andrespråk». NOA - Norsk som andrespråk 29, no. 1 (januar 8, 2013). åpnet september 28, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/849.