Gujord, Ann-Kristin Helland, Bård Uri Jensen, og Toril Opsahl. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk, no. 1 (september 1, 2020). åpnet august 12, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1821.