Tenfjord, Kari, Jon Erik Hagen, og Hilde Johansen. «Norsk andrespråkskorpus (ASK) - Design Og Metodiske Forutsetninger». NOA - Norsk som andrespråk, no. 1 (november 1, 2019). åpnet september 29, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1705.