Kjelaas, Irmelin, og Rikke van Ommeren. «Legitimering Av flerspråklighet. En Kritisk Diskursanalyse Av Fire læreplaner I språk». NOA - Norsk som andrespråk 35, no. 1 (august 29, 2019). åpnet februar 3, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1661.