Ryen, Else, og Anne Hvenekilde. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk, no. 3 (juni 6, 2019). åpnet mai 19, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1639.