Alstad, Gunhild Tomter, Ann-Kristin H. Gujord, og Toril Opsahl. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk 34, no. 1-2 (november 22, 2018). åpnet september 21, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1556.