Ryen, Else. «Språkopplæring for minoritetsspråklige Barn, Unge Og Voksne. En Forskningsoversikt». NOA - Norsk som andrespråk 26, no. 2 (november 7, 2018). åpnet juli 6, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1554.