Ryen, Else. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk 26, no. 2 (november 7, 2018). åpnet desember 2, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1551.