Gujord, Ann-Kristin Helland. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk, no. 2 (desember 21, 2017). åpnet august 12, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1421.