Alstad, Gunhild Tomter. «Barnehagen Som læringsarena for Gryende flerspråklighet - En Oversikt over Forskning 1985-2015». NOA - Norsk som andrespråk 31, no. 1-2 (februar 19, 2016). åpnet september 22, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191.