Ryen, Else, og Hanne Gram Simonsen. «Tidlig flerspråklighet - Myter Og Realiteter». NOA - Norsk som andrespråk 31, no. 1-2 (februar 19, 2016). åpnet september 21, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188.