[1]
C. C. Ruud, «Romfolket – historie og språk», NOA, bd. 28, nr. 1, feb. 2012.