[1]
L. A. Harnæs og W. A. van Dommelen, «Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger i norsk som andrespråk», NOA, bd. 29, nr. 1, jan. 2013.