[1]
R. Arntzen og A. R. Ludvigsen, «Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?», NOA, bd. 30, nr. 1, mar. 2014.